ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน รสจืดชนิดกล่อง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ ทำการ รวม ๙,๓๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง